VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE PRO MLADÉ DESIGNÉRY: klika jako funkční objekt

Společnost Čegan, s.r.o., majitel značky interiérového kování „Holar“ vyhlásila v září 2018 veřejnou soutěž na vytvoření návrhu interiérové dveřní kování. Vítězem soutěže pro mladé designéry se stal student BcA. Petr Vykoukal z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a jeho návrh Bismarck.

Ředitel společnosti Holar Ing. Viktor Fiala předává ocenění BcA. Petru Vykoukalovi.

Návrh Bismarck zaujal odbornou porotu především svou jednoduchostí, lehkostí a designovou čistotou oživenou důvtipným plynulým spojením rozety a těla kliky. Co se týká výroby takového modelu, neměla by být nijak zvlášť složitá ani finančně náročná. Bude potřeba lehce zvětšit tloušťku těla kliky, aby napojení kliky na rozetu poskytlo více prostoru pro zasunutí trnu dostatečně hluboko do krku kliky.

Ostatní ocenění byli vybráni například pro absolutní dotaženost jejich návrhu, jedinečnou originalitu nebo nové náhledy na problematiku.

Slavnostní předání výhry a ocenění proběhlo 23. 11. 2018 v sídle společnosti Čegan s.r.o. Pro vítěze a čestně oceněné byl připraven krátký program, v jehož první části byli výkonným ředitelem společnosti Ing. Viktorem Fialou seznámeni se základními informacemi o společnosti, o průběhu hodnocení soutěže a jejích kritériích. Následně se probíraly jednotlivé návrhy z pohledu hodnotících a samotných autorů a proběhlo předání diplomů a cen.

Hodnocení vítězných modelů
Filip Dočkal získal zvláštní ocenění za návrh kliky.
Další ocenění: Filip Dočkal, Martin Coufal (klika VIRIA)

V druhé části programu se konala prohlídka výroby v lisovně, odpovědní pracovníci udělali návštěvníkům krátkou prohlídku jednotlivých pracovišť, od vstřikování plastů, pokovení výlisků, až po finální balení dílů. Seznámili je také s hlavními výrobky, které společnost produkuje. Poté se skupina přemístila do nástrojárny, kde jim byla představena údržba a oprava forem a jiných důležitých nástrojů.

Nakonec došlo na prohlídku střediska Holar, pro které byla soutěž vyhlášena. Ocenění si tedy poprvé mohli prohlédnout přímo výrobu dveřního kování, jeho montáž a expedici. Při návštěvě celého provozu zjistili, že klika a madlo nejsou ani zdaleka tak jednoduchými produkty, jak by se mohlo zdát, a pochopili tak technické výtky, které jejich návrhy obdržely při hodnocení. Probíraly se také možnosti další spolupráce, nutné úpravy jejich stávajících soutěžních návrhů, postup při vývoji nových projektů, technické možnosti výroby nebo kterékoli dotazy, které zúčastněné napadly.

Setkání bylo obohacením pro obě strany, výherce a čestně ocenění si kromě hmotných darů odnesli hlavně zážitek a novou zkušenost.

Těšíme se na budoucí spolupráci s vycházejícími talenty české designérské scény.

Prohlídka provozu

SOUTĚŽ “KLIKA JAKO FUNKČNÍ OBJEKT” MÁ SVÉHO VÍTĚZE

Vítězem soutěže pro mladé designéry se stal student Petr Vykoukal z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se svým návrhem kliky Bismarck.

“Co mě baví, jsou výzvy, když se něco objeví náhodně. Dokud nepřišla výzva designu nové kliky, nenapadlo mě udělat kliku. Ve chvíli, kdy se otevřela možnost spolupráce, začalo mě to zajímat a začal jsem se do toho víc ponořovat.”

Jak jste přistupoval k zadání, současným trendem obecně je věci osekávat a redukovat?

U kliky podle mě nejvíc záleží na tom, aby byla co nejjednodušší. Zároveň aby se nejednalo o módní výstřelek, protože pokud ji chcete dostat do větší produkce, a to většinou jako designér chcete, tak by měla být jednoduchá.

Na druhou stranu potřebujete přijít s něčím novým…

Přesně tak, můj kompromis spočíval v atraktivním tvarování, aby když už ji někdo používá, tak z toho měl super pocit.

V čem tedy konkrétně spočívá váš návrh kliky?

Tvar plynule přechází do rozety, která je víceméně neviditelná. To je zásadní v celém návrhu, že už neruší nic kolem a vše zůstává skryto.

Co se týká materiálu, z čeho by podle vás klika měla být?

Kliku jsem původně zamýšlel z litiny. Z mého pohledu by měla být klika z kvalitnějšího materiálu, s ohledem na to, že se jedná o užitkový předmět. Vyšší třída, ale zároveň ne super luxusní.

Tvrdíte, že klika by měla spadat do vyšší kategorie dveřního kování, ale zároveň být dostupná všem. Dokážete odhadnout výslednou cenu?

Výsledná cena jedné kliky se odvíjí od výroby, samotné technologie, povrchové úpravy a způsobu balení. Jako designér vím zhruba, jak tento proces vypadá, ale nejsem vám v tuto chvíli schopen sdělit výslednou částku.

Je třeba ještě něco na vašem návrhu dořešit?

Nejvíc zásadní u tohoto návrhu je napojení rozety na kliku. Od techniků budu tedy potřebovat zpětnou vazbu ohledně možností plynulého přechodu kliky ze dveří. Na základě jejich vyjádření můžu potom dodělat další věci.

Čím se jako produktový designér ještě zabýváte?

Nemám žádné konkrétní zaměření, víceméně dělám úplně všechno. Vytvořil jsem například prototyp gramofonu pro SEV Litovel. Taky jsem navrhl sedlo na kolo z karbonu, což je nový tvar, který by měl přinést jisté inovace. Zajímá mě design městského kola.

Petr Vykoukal /26 let/, který studuje na UMPRUM u Michala Froněka a Jana Němečka v Ateliéru produktového designu, se o soutěži dozvěděl od kamaráda Martina Coufala. Výzva firmy Holar, která se zabývá dveřním kováním jej hned zaujala, má rád technické věci a téma dveřního kování a kliky je blízké jeho oboru.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE: Klika jako funkční objekt

Společnost Čegan, s.r.o., majitel značky interiérového kování „Holar“ vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření návrhu interiérové dveřní kování. Vítězem soutěže pro mladé designéry se stal student BcA. Petr Vykoukal z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a jeho návrh Bismarck.

Petr Vykoukal, klika Bismarck

Předmětem soutěže bylo zpracování designového návrhu interiérového dveřního kování (kliky), případně řady interiérových dveřních kování. Na základě zadání měl být společným znakem materiál, včetně méně tradičních materiálů ve spojení s dveřním kováním.

Preferované materiály: nerezová ocel, plast (ABS, PP), slitiny kovů, sklo

Návrh měl svým řešením umožnit následné vytvoření variant výrobku vycházejících z původního návrhu a lišící se povrchovou úpravou, dezénem, barvou apod. Připojovací rozměry výrobku měly vycházet z dimenzí standardních montážních a připojovacích rozměrů dle ČSN EN 1906. Omezující podmínkou pro rozměry výrobku bylo použití standardního balení, které musí pojmout mimo navržené kliky také všechny potřebné součásti, tzn. trn, rozety, ostatní montážní příslušenství.

Základní požadavkem na návrh byla originalita, funkčnost a schopnost vytvořit specifický doplněk interiéru. Přidanou hodnotou pak měla být technologičnost konstrukce s ohledem na optimalizaci výrobních nákladů.

Výrobek měl být koncipován tak, aby navrhované řešení splnilo požadavky na dlouhodobý provoz, především otěruvzdornost, UV stabilitu a zdravotní nezávadnost.

Kategorie:

  • Originalita
  • Funkčnost, ergonomičnost
  • Ekonomicky obhajitelné řešení
  • Technologičnost návrhu
  • Celkový dojem

Každá kategorie měla tři až šest dílčích podkategorií a v každé se udělovaly body od  1 do 5 bodů (1 = nejhorší, 5 = nejlepší). Celkem vzniklo 6 hodnocení každého návrhu, ze sečtených bodů vznikl průměr.

Hodnotící komisi tvořilo pět hodnotitelů a jeden přísedící. Komise se sešla v pátek 2. 11. 2018, aby vybrala vítěze a udělila čtyři čestná uznání.

Vítězem soutěže pro mladé designéry se stal student BcA. Petr Vykoukal z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se svým návrhem Bismarck. Získává výhru 15 000 Kč.

Porota ocenila komplexnost a propracovanost jeho návrhu. Originální plynulé propojení krku kliky a jejího těla zaujalo všechny hodnotící i přes lehkou nedokonalost v podobě možného technologického problému s trnem. Ten při standardních rozměrech 8×8 mm průřezu možná nepůjde zasunout dostatečně hluboko do pouzdra.

Dalším čtyřem návrhům, které zaujaly svou originalitou a detailní propracovaností se porota rozhodla udělit čestná uznání.

Slavnostní předání výhry a čestných ocenění se koná 23. 11. 2018 v sídle firmy Čegan s.r.o. ve Šlapanicích. Výherci a oceněným bude následně nabídnuta možnost spolupráce na rozvoji jejich konceptu.