Studiem psychologie k sebepoznání

Nadační fond Holar přispěl reedicí překladu Výboru z díla C. G. Junga k přiblížení zásadního díla analytické psychologie českému čtenáři. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání.

Jung ironicky  komentuje význam svého díla takto: „Jenom žádnou psychologii, neboť toto vybočení by mohlo přivést člověka k sebepoznání.“  

Poznávání světa a hlubší poznání vnitřního člověka – lidské psýché, která sahá až do neprobádaných oblastí nevědomí, se v dnešní době jeví jako velmi důležité. Nemělo by ovšem sloužit k pouhému zmanipulování člověka, ale mělo by přispět k jeho sebepoznání a rozvoji. Mělo by napomáhat poznání omezenosti vědomého já a vést člověka ke zvýšené odpovědnosti vůči sobě samému i bližním. K tomuto účelu slouží v první řadě hlubinná psychologie, zejména pak Jungova analytická psychologie, jejíž tvůrce dospěl nejdále v poznání hlubokých, všelidských energetických struktur psýché, jež označil jako archetypy. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání. (Karel Plocek, redaktor)

C. G. Jung byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie.Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.

C. G. Jung
Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi
Výbor z díla C. G. Junga I, odborný redaktor a překladatel Karel Plocek, Nadační fond Holar, 2017