Není ocel jako ocel

„Při výběru nerezové kliky je dobré jít v našich podmínkách zlatou střední cestou, uvedl ing. Jaromír Wasserbauer, PhD. z Centra materiálového výzkumu VUT v Brně, a dávat přednost typu oceli 304, který má nejširší uplatnění.

Není ocel jako ocel a v případě nerezových klik se vyplatí podívat se, z jakého materiálu je přesně klika vyrobena. Ocel 201 zaujme cenou, ale není vhodná na předměty, které jsou vystaveny lidskému doteku, protože má nízkou korozní odolnost. Takže se nehodí například do veřejných budov jako jsou letiště, školy, nebo nemocnice, kde je vysoká koncetrace lidí. Výběr oceli 316 je třeba zvážit. Za výbornou korozní odolnost a dobré mechanické vlastnosti je třeba si připlatit. Nejširší uplatnění má ocel 304, ze které se vyrábí také kliky Holar. Díky dobré korozní odolnosti se doporučuje například v potravinářském průmyslu a pro předměty denní potřeby jako jsou třeba příbory. Holar proto radí: „Zvažte, na co kliku potřebujete a podle toho vybírejte.“

Shrnutí:

Ocel 201 se uplatní v oblastech s nízkými požadavky na korozní odolnost (suché atmosférické prostředí, čisté vodné prostředí), ale s vyššími požadavky na mechanické vlastnosti a nízkými finančními náklady. Není vhodná pro použití na předměty s častým lidským kontaktem.

Ocel 304 má z korozivzdorných ocelí nejširší uplatnění díky dobré korozní odolnosti v řadě prostředí (atmosféra, vodné prostředí, oxidující prostředí, potravinářský průmysl atd.), dobrým mechanickým vlastnostem a přijatelné ceně. Díky dobré korozní odolnosti je vhodná pro předměty denní potřeby (kuchyňské vybavení, příbory, doplňky interiéru atp.).

Ocel 316 se volí do specifických prostředí, ve kterých je kladen důraz na výbornou korozní odolnost a dobré mechanické vlastnosti, obsah molybdenu a vyšší obsah niklu oproti výše zmíněným ocelím ovšem vede k vyšší ceně. Výborná korozní odolnost umožňuje použitelnost této oceli i na šperkařské předměty (prsteny, pouzdra hodinek).

Informace vycházejí z výzkumné zprávy Vlastnosti korozivzdorných ocelí a jejich využití v interiérových doplňcích – oblasti kontaktu s lidským potem, kterou vypracovalo Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně. Zprávu v plném znění si můžete stáhnout zde.

Barvitá vzpomínka na totalitní časy – nový knižní počin našeho nakladatelství

Nakladatelství Nadační fond Holar vydalo další publikaci, tentokrát je jím barevná vzpomínka na totalitní časy, kterou zachytil výtvarník Václav Roháč.

Městečko Rusice byste hledali marně, a přesto jste v něm buď vy sami, nebo alespoň vaši rodiče kdysi žili. Rusice jsou barevnou a barvitou vzpomínkou na totalitní časy, jak ji zachytil výtvarník Václav Roháč. Jeho vzpomínání bylo trochu vážné, více úsměvné, ale především nostalgické, jak už to u vybavování si zašlých dějů bývá. Mimořádnou pozornost autor věnoval pečlivé drobnokresbě dobových reálií, záležet si dal zejména na zachycení vývoje automobilů a jiné dopravní techniky.

Václav Roháč dosud ilustroval 15 knih a množství dalších publikací. Pracuje pro nadace, školy, volnočasová centra, města a obce, knihovny, zájmové organizace a také pro Národní muzeum v Praze. Maluje i obrazy, které které se nacházejí v soukromých sbírkách v Německu, Švýcarsku, Rusku a ve Spojených státech amerických.