Historie zámků a cylindrických vložek značky Brano

Značku BRANO si většina lidí ztotožňuje s dveřními zavírači a známým sloganem „Brano, zavírá samo“. Pod značkou Brano nebyly vyráběny pouze dveřní zavírače, ale i různé druhy zámků a cylindrické vložky. Branecké železárny byly založeny v roce 1862, továrna byla postavena na místě Šibenného mlýna v obci Branka u Opavy. Od počátku se v továrně vyráběl drobný železářský sortiment, hlavně hřebíky a cvočky do bot. Zakladatelem železáren byl Karl (Carl) Václav Dorasil se svými společníky. K. V. Dorasil byl známý regionální podnikatel, stal se např. císařským radou, poslancem Slezského zemského sněmu, prezidentem Obchodní a živnostenské komory v Opavě. V roce 1895 obdržel čestné občanství města a zemřel 28. října 1897. Rodinnou hrobku Dorasilových najdete na opavském městském hřbitově v Otické ulici. Jeho vnuk Wolfgang Dorasil byl předválečným československým hokejovým reprezentantem, který hrál za Troppauer EV. Zapletl se však s německým národním socialismem a po válce byl odsunut do Německa.

Zadlabací zámek na prospektu z roku 1899

Firma měla v roce 1867 na 150 zaměstnanců a změnila se na veřejnou obchodní společnost, majitelem se stal C.R. Schüller se společníky. Následně byla převedena na akciovou společnost s názvem Branecká továrna na drát, plechové zboží a hřebíky se sídlem v Opavě. Tehdy byla postavena nová slévárna a sortiment se rozšířil o litinové výrobky ke konstrukci střech, zábradlí a mostů. Od konce 19. století firma používala také německý název Brankaer Eisenwerke Aktien-Gesellschaft, Troppau.

Dalším důležitým datem v historii Brana je rok 1927 a převzetí americkou firmou The Yale & Towne Mfg. Co., která již produkovala svoje zboží v německé firmě BKS (zkratka Boge & Kasten, Solingen) ve Velbertu. Ve firmě se již předtím vyráběly dveřní i visací zámky.

Velmi zajímavé byly masivní litinové visací zámky typu scandinavian typického „hruškového“ tvaru, které byly vyráběny v několika velikostech. Prodávaly se také visací zámky německého výrobce Damm & Ladwig z Velbertu a nabízeli je ve svém katalogu s vydáním v roce 1926. Po převzetí americkou firmou Yale & Towne byl sortiment rozšířen o hydraulické dveřní zavírače a cylindrické vložky. Některé výrobky německého Velbertu a Braneckých železáren mohly být tedy značeny jak logem Yale či BKS, tak i značkou Brano. Zvlášť zřejmé to bylo u hydraulických dveřních zavíračů a cylindrických vložek, kde totožné výrobky byly značeny jednotlivými firemními logy.

Zajímavá situace nastala cylindrických vložek do dveřních zámků, kde se nejprve použily typy cylindrických vložek z firmy BKS. Kruhové a tzv. vajíčkové neboli klínové tvary cylindrických vložek byly určeny pro dveřní zadlabací zámky i přídavné zámky.

Uvedený „vajíčkový či klínový“ obrysový tvar těla cylindrických vložek se v předválečném Československu nerozšířil a zakrátko upadl v zapomnění. V Německu se pro tento tvar obrysu těla cylindrické vložky používal název „BKS Profil“. Zámková „vajíčková“ vložka byla v zadlabacím zámku upevněna plochým perem. Tělo vložky bylo složeno ze dvou hlavních částí, mezi kterými byl otočný zub. A byly spojeny šroubem z čelní strany vnitřní poloviny zámkové vložky. Hlava spojovacího šroubu byla zanořena v těle vložky a otvor pro tento šroub byl překryt druhým stavěcím šroubem z mosazi, který plnil i okrasnou funkci.

V polovině 30. let minulého století Branecké železárny a.s. zachytily nový trend a začaly vyvíjet vlastní profilové cylindrické vložky. Vzhledem k tomu, že byl ještě stále platný německý patent firmy Zeiss-Ikon na uchycení profilové cylindrické vložky v těle zadlabacího zámky, použili nové, originální řešení. Na prvních profilových vložkách této značky byly z na obou bocích těla vložky výčnělky s otvorem se závitem, do kterých se šroubovaly kolmo k tělu zadlabacího zámku pojistné šrouby. Uvedené řešení uchycení vložky nebylo příliš podařené. Jak ze stránky technologie – složitější výroba těla vložky, tak i pro zákazníky a zámečníky. Při výměně vložky se muselo sundávat kování, či v případě zadlabacího zámku jiné značky bylo nutno vrtat otvory do těla zámku pro upevňovací šrouby. Proto následně využily jednodušší systém, zřejmě převzatý z vložek indián stejnojmenné firmy z Hradce Králové, kde z jednoho boku byl vyvrtán důlek pro upevňovací čep s pružinou, který se zajišťoval z čela zadlabacího zámku.

Profilová cylindrická vložka zn. Brano

Změnu uvítali i zámečníci, kteří lehce dovrtali otvor a vytvořili závit pro standardnímu uchycení šroubem jako u vložek Zeiss-Ikon. Tuto úpravu na zajištění pomocí šroubu můžeme také často vidět u vložek Guard Systém 2 z Tišnova. Po skončení doby platnosti patentu berlínské firmy okamžitě přešly ke klasickému uchycení profilové vložky v zadlabacím zámku pomocí šroubu z čela zadlabacího zámku. Cylindrické vložky zn. Brano byly chráněny proti odvrtání ocelovými prvky a ochrana proti vyhmatání, tenkrát ještě pouze ručními planžetami, byla řešena spodními stavítky hříbkového tvaru. Na svoji dobu se jednalo o velmi dobře provedenou ochranu zámkové vložky. Je možné, že první profilové cylindrické vložky měly podobné provedení za dvou částí těla spojené šroubem jako uvedené „vajíčkové“ vložky. Zajímavé je také to, že u firmy BKS se začaly vyrábět profilové cylindrické vložky až po 2. světové válce, asi okolo roku 1950. Za německé okupace přešla továrna na výrobu pro německou armádu a pro nedostatek materiálu (mosazi) zřejmě nebylo ve válečném sortimentu místo na zámky a cylindrické vložky. Po osvobození Rudou armádou v rámci Ostravsko-opavské operace došlo k obnově podniku. Po roce 1945 byla továrna znárodněna a vznikly Branecké železárny, národní podnik, Branka u Opavy. Jejich první prozatímní ceník byl vydán v dubnu 1946.

Obsahoval jen dva druhy visacích zámků s různými velikostmi, zadlabací zámky obyčejné a dozické, myšákové zámky, kování na okna, polotovary obyčejných klíčů i k zámkovým vložkám. Dále již jsou pečící trouby do sporáků na tuhá paliva, lidová kamna Brano, součástky ke kamnům a tzv. kouřovina. Polotovary klíčů k zámkovým cylindrickým vložkám skončila krátká etapa výroby cylindrických vložek se značkou Brano, která začala po roce 1927 se vstupem značky Yale do Braneckých železáren. V roce 1948 bylo rozhodnuto, že výrobcem zámkových vložek bude firma Fáborského z Rychnova nad Kněžnou. Továrna v Rychnově nad Kněžnou krátce spadala v roce 1948 pod správu Braneckých železáren. Cylindrické vložky se značkou Brano byly ve stínu rychnovského výrobce a nedokázaly mu příliš konkurovat. Firma Brano vydala reklamní publikaci „Co jest důležité znáti o cylindrových zámcích“, asi okolo roku 1933 nebo 1934, k propagaci těchto svých výrobků. Brožura byla v rozměru přibližně A6 a celkem dobře provedena. Fáborský vydal podobnou publikaci, ale ve velikosti cca. A4 v kvalitním barevném provedení, a dokonce bylo české a německé vydání. V reklamě a propagaci svých výrobků značka Fab prostě porážela ostatní československé výrobce. Kompletní publikaci „Co jest důležité znáti o cylindrových zámcích“ a leták na dveřní zavírače Brano si můžete prohlédnout a stáhnout na stránkách www. lockpickers.cz nebo facebooku České lockpickerské federace.

Cylindrické vložky zn. Brano v katalogu

Luboš Čech

předseda České lockpickerské federace

e-mail: cech.locks@email.cz www.catalocks.eu

Použitá literatura: Večeř A., Zámkařství, Industrie-Compass, vyd. 1907–1943 Katalogy a ceníky firem BKS, Branecké železárny, Opavský a Hlučínský deník, Archív autora a ČLF