Krabička první pomocí pro vaši duši

Nadační fond Holar vydal už čtvrtou publikaci v pořadí, která pečuje o vaše duševní zdraví. Pod titulem Krabička první pomoci + CD: Sám sobě psychologem uzdravujícícm vlastní duši se skrývá publikace jedno z předních českých psychologů Tomáše Nováka.

„Základem mé psychologické práce s klienty je autogenní trénink a nácvik vlídné asertivity spolu s krátkou terapií zaměřenou na řešení problémů.“ /Tomáš Novák/

FOTO: MAFRA – ANNA VAVRÍKOVÁ

Srozumitelným způsobem vám vysvětlí, jak postupovat, chcete-li být sami sobě psychologem. Naleznete v ní řadu užitečných postupů, nápadů a testů. Nepřináší-li to nejlepší z Tomáše Nováka, pak určitě to nejpoužitelnější. Součástí knihy je instruktážní CD se třemi variacemi na autogenní trénink. Jeho autory jsou psychologové, kteří osvědčenou relaxační techniku s úspěchem používají: Hana Gistlová, Marcela Kubánková a samozřejmě sám Tomáš Novák.

Tomáš Novák o své knize

Na trhu s radami nabídka vždycky převyšuje poptávku! Tento bonmot je dozajista pravdivý. Různých knih, článků a také internetových opusů radících čtenářům „Jak …“ je už tolik, že se z toho člověku dělá nevolno. Nechtěl jsem přidávat další. Proč a jak tedy vznikla Krabička?

Samospádem. Dostávám velké množství e-mailů, v nichž se mi lidé svěřují s nejrůznějšími psychologickými problémy. Odepíšu jim a často mám dojem, že by odpověď chtěla ještě jakousi řekněme duševně hygienickou přílohu. Do takové přílohy obvykle vkládám nějaký inspirující text, doporučení, popis nějakého užitečného postupu a navíc alespoň střípek „zrcadla“ – třeba v podobě testu – umožňující tazateli získat byť jen částečný náhled na sebe sama. Řídím se při tom pravidlem, že všechno musí být stručné, použitelné v praxi a současně respektovat Hippokratovu zásadu „Primum nihil nocere“ – především neškodit. Nyní jsem vybral z těchto textů, tipů a střípků ty, které považuji za nejužitečnější, a společně je uložil do metaforické krabičky. Takže v ní najdete kousky, kterých si nejvíce považuji, nebo jinak řečeno – pravda, zní to poněkud barnumsky – „to nejlepší z Tomáše Nováka“.

Tři mušketýři byli čtyři. A autoři jsou vlastně dva. Mým sice tichým, ale důležitým společníkem je Ing. Slavoj Čegan. Před časem jej zaujalo anglické vydání jedné z knih významného psychologa A. H. Maslowa. Nechal knihu přeložit do češtiny a chtěl se podělit s dalšími čtenáři o radost z textu. Jenže Maslow není kuchařka a nejsou to ani herecké paměti. České nakladatelské domy prahnou po bestsellerech a díla humanistické psychologie mezi ně nepatří. Co tedy zbylo panu inženýrovi, než si založit vlastní nakladatelství? A když už je tu nakladatelství, mělo by být využito mimo jiné i pro potěchu zaměstnanců firmy. Jak to souvisí s Krabičkou, jistě uhádnete sami.

Ještě musím dodat, že jsem se v Krabičce nesnažil vytvořit pedantický systém. Řečeno s klasikem v ní lze najít třeba i „po babičce klokočí a po tmě strach … zlatý pohár s fermeží nebo snad s protěží bílý šat…“ Vybrat si to, co je pro vás nejlepší, musíte sami.

Čtěte, třeba páté přes deváté, pohrajte si s testy a přemýšlejte. Pokud čirou náhodou zjistíte, že za všechny vaše problémy mohou druzí lidé, vězte, že to tak úplně nemůže být pravda. Na svých trápeních se přinejmenším také podílíte, někdy dosti podstatně. Pokud ale zjistíte, že jste „fakt dobří“ alespoň v některé oblasti lidského snažení, opravdu děláte, co můžete, a není toho málo, pak si vzpomeňte na věčně živý odkaz největšího z Čechů Járy Cimrmana: „Chválit se musíme sami. Tuhle práci za nás nikdo neudělá!“ Nuže, do práce!

Zaujal vás tento titul? Knihu si můžete koupit v e-shopu Kosmas.

 

Studiem psychologie k sebepoznání

Nadační fond Holar přispěl reedicí překladu Výboru z díla C. G. Junga k přiblížení zásadního díla analytické psychologie českému čtenáři. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání.

Jung ironicky  komentuje význam svého díla takto: „Jenom žádnou psychologii, neboť toto vybočení by mohlo přivést člověka k sebepoznání.“  

Poznávání světa a hlubší poznání vnitřního člověka – lidské psýché, která sahá až do neprobádaných oblastí nevědomí, se v dnešní době jeví jako velmi důležité. Nemělo by ovšem sloužit k pouhému zmanipulování člověka, ale mělo by přispět k jeho sebepoznání a rozvoji. Mělo by napomáhat poznání omezenosti vědomého já a vést člověka ke zvýšené odpovědnosti vůči sobě samému i bližním. K tomuto účelu slouží v první řadě hlubinná psychologie, zejména pak Jungova analytická psychologie, jejíž tvůrce dospěl nejdále v poznání hlubokých, všelidských energetických struktur psýché, jež označil jako archetypy. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání. (Karel Plocek, redaktor)

C. G. Jung byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie.Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.

C. G. Jung
Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi
Výbor z díla C. G. Junga I, odborný redaktor a překladatel Karel Plocek, Nadační fond Holar, 2017

Nově vzniklé nakladatelství nasadilo vysokou laťku

Počátkem tohoto roku vydalo nově vzniklé nakladatelství Nadační fond Holar vůbec první český překlad knihy nejvýznamnějšího představitele humanistické psychologie Abrahama H. Maslowa Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Kniha zkoumá zážitky proroků, mystiků a vizionářů, které tvoří jádro tradičních náboženství a vysvětluje, že je může prožívat každý člověk.

Proč stojí za to si knihu přečíst? Vrcholné zážitky nejen umožňují  lidem orientovat se a konat zodpovědná rozhodnutí, ale z hlediska bytí mají často samy o sobě zásadní hodnotu – mohou být jak prostředníkem k dosažení cíle, tak i cílem samotným.

Maslow hovoří o hodnotové prázdnotě moderního racionálního člověka, který odmítl instituci náboženství a ztratil přístup k duchovním a lidským hodnotám. Takový člověk se neustále žene za něčím novým, a když to získá, zjišťuje, že opět nemá nic, co by stálo za to.

„O co tedy usilovat, když už nic nemá cenu? To je neuróza moderního člověka. Neuróza z úspěchu,“ říká Maslow.

Zároveň jako optimista dodává: „Jediný krátký záblesk nebe může změnit lidský život, může člověka uzdravit z jeho neurotického tápání při hledání smyslu života, protože při vrcholném zážitku se člověk dozví, že život může stát za to, že může být krásný a hodnotný. Takové zážitky jsou ovšem přístupné všem, věřícím i ateistům!“

Vlastní esej doplňuje úvod editora, dvě autorské předmluvy (z roku 1963 a 1970), které dokládají vývoj autorova myšlení a devět příloh, v nichž Maslow ilustruje a rozvádí témata jednotlivých kapitol.

Kniha má elegantní úpravu a kvalitní překlad Ireny Žampachové, která odvedla dobrou práci. Historicky se jedná se o první počin nově vzniklého nakladatelství, o jehož plánech zatím mnoho nevíme, laťku ovšem nastavilo vysoko.

Publikaci je možné zakoupit zde.