Jak na vztahy aneb 40 temných odstínů partnerského života

Nový publikační počin nadačního fondu Holar

Další titul nakladatelství Nadačního fondu Holar, tentokrát pod názvem Jak na vztahy z dílny předního brněnského psychologa Tomáše Nováka, čtivě popisující nejčastější problémy partnerských vztahů včetně nabídky variant jejich řešení.

Doplněno konkrétními příklady z autorovy více než padesátileté praxe v manželské poradně: Pro žárlivecké scény bývají příznačné tzv. „skotské střiky“. Jsou to rychlé a opakovaně probíhající přechody od zcela „černé“ k absolutně „bílé“. Dotyčný (obvykle co do intenzity spíše střední žárlivec) partnerce sdělí např. ve 22.02 hod., že je hnusná, a tudíž naprosto nepřitažlivá kur… prolezlá AIDS, které by se již nedotkl ani v rukavicích“, aby bezprostředně na to (ve 22.05 hod.) poklekl, odprosil ji, políbil jí ruku či jiný úd a děl, že dotyčná je žena jeho života, bez níž dál žít nemůže. Po několika dalších minutách (ve 22.19 hod.) změní názor a nastane varianta „ani v rukavicích“. Do hodiny podobného mytí mozku vymámí žárlivec pohlavní styk.(Začátek styku ve 23.02 hodin, konec nejčastěji ve 23.03 hod. Mnohdy ovšem ještě dříve.) Poté se manželky v lepším případě zeptá, jak se jí to líbilo, v horším případě, zda to bylo lepší než s „tím kur…“. Pokud takto jednají ženy, zmiňují „tu kur…“. Nejčastěji bývají vystřídány oba dotazy. Ataka podobných sdělení a otázek trvá od večera do rána.

V posledních letech již vydal NF HOLAR, ve spolupráci s brněnským psychologem PhDr. Tomášem Novákem, několik titulů zabývajících se psychologickými tématy.

Nosným programem nakladatelství jsou psychologické publikace předních světových autorů. Postupně uvádíme na trh devět částí Výboru z díla Carla Gustava Junga (letos vyšel III. díl Osobnost a přenos). Čerstvou novinkou je vydání knihy Přítomnost a budoucnost, která náleží mezi Jungovy čtyři pozdní práce (do této čtveřice dále patří „Moderní mýtus“, „Svědomí z psychologického hlediska“ a „Dobro a zlo v analytické psychologii“), v nichž se zabývá celosvětovými problémy a představuje se jako myslitel planetárního významu. První české vydání knihy Přítomnost a budoucnost je skvělou vizitkou NF HOLAR.

Všechny tituly jsou v prodeji v síti knihkupectví.

Ze svobody do svobody: jak vznikla humorná kniha o totalitě

Na našem blogu uvádíme úryvek rozhovoru Václava Roháče, autora knihy „Ze svobody do svobody“, s jeho dlouholetým kamarádem Ivem Krejzkem, který vyšel v červnovém vydání měsíčníku Uši a Vítr. 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Minulý rok ti v létě v nakladatelství Nadační fond Holar vyšla obrázková kniha, kterou jsi pojmenoval „Ze svobody do svobody“ s podtitulem „Sto obrazů jízdy totalitou“ a spolu jsme ji potom v listopadu pokřtili ve Strážnici na 12. ročníku Koncertu proti totalitě, nesvobodě a komunismu. Vím, že právě s touto velmi zajímavou knížkou by ses rád pokusil prosadit i v Americe. Mohl bys nám prosím o ní něco povědět?

Foto: Archiv Václava Roháče

Ta knížka vznikla vlastně náhodou. Kdysi jsem někde viděl nepříliš známý obrázek mistra Josefa Lady z počátku padesátých let, kde „oslavoval“ příjezd traktoru na vesnici. Tohle téma se velmi lišilo od žánrovek z jeho milovaných Hrusic, které vznikaly ve svobodnějších dobách první republiky, a bylo očividné, že volnost tvorby vystřídalo tvrdé zadání komunistické strany a vlády. Tento kontrast proti poetice svobodného umění poplatný tehdejší době mě docela zasáhl. Začal jsem přemýšlet o tom, co by asi Lada kreslil, kdyby svůj
nejproduktivnější život prožil v totalitě a nesvobodě komunistického režimu, a protože nebyl nikdo, kdo by mi dal kvalifikovanou odpověď, zkusil jsem si na takové téma v jeho stylu pár kreseb. Účelově jsem vytvořil fiktivní městečko Rusice a vznikly první obrázky: Příjezd delegace z kraje, 1. máj Rusice 1981 a Zatýkání kulaka 1951. Lidi kolem mne to docela zaujalo, a tak jsem ještě něco přikreslil, a protože se Ladovy obrázky neustále využívají v kalendářích, také jsem potom jeden nástěnný vytvořil. Vznikl díky crowdfundingu a zanedlouho po jeho vzniku se začali ozývat lidé s dalšími náměty. Některé byly zajímavé, a i já jsem pak začal cítit, že tohle téma není ani zdaleka uzavřené. Navíc součástí obrázků byly všemožné stroje, které u nás v těch dobách na silnicích, cestách, nebo i polích jezdily, a tak bylo více méně pro radost stále co kreslit. Prvotní nápad vytvořit tuto obrázkovou knihu vznikl, když jsme před časem seděli s kamarádem Johnym Vanharou v brněnském hotelu International. A protože Johny žije dlouho ve Spojených státech, tak přišel s myšlenkou, že by moje obrázky mohly zaujmout též krajany za mořem, neboť jsou plné vzpomínek, událostí i tradic, a také auťáků, které si mohou pamatovat z dob, kdy ještě žili v ČSSR. Kniha měla podle plánu jako celek vytvářet nostalgii, kterou bude výrazně podtrhovat ladovský styl kreseb. Pustil jsem se do práce a finální stovku obrázků opatřil krátkými texty. Mezitím jsem občas něco pustil na sociální sítě, abych měl nějakou tu odezvu. Projekt mezitím zaujal moji známou z Brna, paní Libušku Jindrovou, a ta s ním zase seznámila svého kamaráda pana Slavoje Čegana a pana Tomáše Janečka, kteří mi poskytli pomocné ruce ve formě několika kilometrů křídového papíru a možnosti vydat knihu u nakladatelství Nadační fond Holar. No a „Ze svobody do svobody…” tak bylo najednou docela rychle na světě, a abych nezapomněl, právě mám doma připravenou zásilku několika jeho kusů, která zamíří do krajanského spolku ve Státech. Na konto zmiňované knížky ještě dodám, že její křest, který proběhl loni ve Strážnici, byl super. Rád bych tímto poděkoval pořadatelům akce a všem, kteří u toho byli.

Nadační fond Holar podporuje dobré knihy.

 

Studiem psychologie k sebepoznání

Nadační fond Holar přispěl reedicí překladu Výboru z díla C. G. Junga k přiblížení zásadního díla analytické psychologie českému čtenáři. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání.

Jung ironicky  komentuje význam svého díla takto: „Jenom žádnou psychologii, neboť toto vybočení by mohlo přivést člověka k sebepoznání.“  

Poznávání světa a hlubší poznání vnitřního člověka – lidské psýché, která sahá až do neprobádaných oblastí nevědomí, se v dnešní době jeví jako velmi důležité. Nemělo by ovšem sloužit k pouhému zmanipulování člověka, ale mělo by přispět k jeho sebepoznání a rozvoji. Mělo by napomáhat poznání omezenosti vědomého já a vést člověka ke zvýšené odpovědnosti vůči sobě samému i bližním. K tomuto účelu slouží v první řadě hlubinná psychologie, zejména pak Jungova analytická psychologie, jejíž tvůrce dospěl nejdále v poznání hlubokých, všelidských energetických struktur psýché, jež označil jako archetypy. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání. (Karel Plocek, redaktor)

C. G. Jung byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie.Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.

C. G. Jung
Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi
Výbor z díla C. G. Junga I, odborný redaktor a překladatel Karel Plocek, Nadační fond Holar, 2017