Nově vzniklé nakladatelství nasadilo vysokou laťku

Počátkem tohoto roku vydalo nově vzniklé nakladatelství Nadační fond Holar vůbec první český překlad knihy nejvýznamnějšího představitele humanistické psychologie Abrahama H. Maslowa Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Kniha zkoumá zážitky proroků, mystiků a vizionářů, které tvoří jádro tradičních náboženství a vysvětluje, že je může prožívat každý člověk.

Proč stojí za to si knihu přečíst? Vrcholné zážitky nejen umožňují  lidem orientovat se a konat zodpovědná rozhodnutí, ale z hlediska bytí mají často samy o sobě zásadní hodnotu – mohou být jak prostředníkem k dosažení cíle, tak i cílem samotným.

Maslow hovoří o hodnotové prázdnotě moderního racionálního člověka, který odmítl instituci náboženství a ztratil přístup k duchovním a lidským hodnotám. Takový člověk se neustále žene za něčím novým, a když to získá, zjišťuje, že opět nemá nic, co by stálo za to.

„O co tedy usilovat, když už nic nemá cenu? To je neuróza moderního člověka. Neuróza z úspěchu,“ říká Maslow.

Zároveň jako optimista dodává: „Jediný krátký záblesk nebe může změnit lidský život, může člověka uzdravit z jeho neurotického tápání při hledání smyslu života, protože při vrcholném zážitku se člověk dozví, že život může stát za to, že může být krásný a hodnotný. Takové zážitky jsou ovšem přístupné všem, věřícím i ateistům!“

Vlastní esej doplňuje úvod editora, dvě autorské předmluvy (z roku 1963 a 1970), které dokládají vývoj autorova myšlení a devět příloh, v nichž Maslow ilustruje a rozvádí témata jednotlivých kapitol.

Kniha má elegantní úpravu a kvalitní překlad Ireny Žampachové, která odvedla dobrou práci. Historicky se jedná se o první počin nově vzniklého nakladatelství, o jehož plánech zatím mnoho nevíme, laťku ovšem nastavilo vysoko.

Publikaci je možné zakoupit zde.