VÝSLEDKY SOUTĚŽE: Klika jako funkční objekt

Společnost Čegan, s.r.o., majitel značky interiérového kování „Holar“ vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření návrhu interiérové dveřní kování. Vítězem soutěže pro mladé designéry se stal student BcA. Petr Vykoukal z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a jeho návrh Bismarck.

Petr Vykoukal, klika Bismarck

Předmětem soutěže bylo zpracování designového návrhu interiérového dveřního kování (kliky), případně řady interiérových dveřních kování. Na základě zadání měl být společným znakem materiál, včetně méně tradičních materiálů ve spojení s dveřním kováním.

Preferované materiály: nerezová ocel, plast (ABS, PP), slitiny kovů, sklo

Návrh měl svým řešením umožnit následné vytvoření variant výrobku vycházejících z původního návrhu a lišící se povrchovou úpravou, dezénem, barvou apod. Připojovací rozměry výrobku měly vycházet z dimenzí standardních montážních a připojovacích rozměrů dle ČSN EN 1906. Omezující podmínkou pro rozměry výrobku bylo použití standardního balení, které musí pojmout mimo navržené kliky také všechny potřebné součásti, tzn. trn, rozety, ostatní montážní příslušenství.

Základní požadavkem na návrh byla originalita, funkčnost a schopnost vytvořit specifický doplněk interiéru. Přidanou hodnotou pak měla být technologičnost konstrukce s ohledem na optimalizaci výrobních nákladů.

Výrobek měl být koncipován tak, aby navrhované řešení splnilo požadavky na dlouhodobý provoz, především otěruvzdornost, UV stabilitu a zdravotní nezávadnost.

Kategorie:

  • Originalita
  • Funkčnost, ergonomičnost
  • Ekonomicky obhajitelné řešení
  • Technologičnost návrhu
  • Celkový dojem

Každá kategorie měla tři až šest dílčích podkategorií a v každé se udělovaly body od  1 do 5 bodů (1 = nejhorší, 5 = nejlepší). Celkem vzniklo 6 hodnocení každého návrhu, ze sečtených bodů vznikl průměr.

Hodnotící komisi tvořilo pět hodnotitelů a jeden přísedící. Komise se sešla v pátek 2. 11. 2018, aby vybrala vítěze a udělila čtyři čestná uznání.

Vítězem soutěže pro mladé designéry se stal student BcA. Petr Vykoukal z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se svým návrhem Bismarck. Získává výhru 15 000 Kč.

Porota ocenila komplexnost a propracovanost jeho návrhu. Originální plynulé propojení krku kliky a jejího těla zaujalo všechny hodnotící i přes lehkou nedokonalost v podobě možného technologického problému s trnem. Ten při standardních rozměrech 8×8 mm průřezu možná nepůjde zasunout dostatečně hluboko do pouzdra.

Dalším čtyřem návrhům, které zaujaly svou originalitou a detailní propracovaností se porota rozhodla udělit čestná uznání.

Slavnostní předání výhry a čestných ocenění se koná 23. 11. 2018 v sídle firmy Čegan s.r.o. ve Šlapanicích. Výherci a oceněným bude následně nabídnuta možnost spolupráce na rozvoji jejich konceptu.