Krabička první pomocí pro vaši duši

Nadační fond Holar vydal už čtvrtou publikaci v pořadí, která pečuje o vaše duševní zdraví. Pod titulem Krabička první pomoci + CD: Sám sobě psychologem uzdravujícícm vlastní duši se skrývá publikace jedno z předních českých psychologů Tomáše Nováka.

„Základem mé psychologické práce s klienty je autogenní trénink a nácvik vlídné asertivity spolu s krátkou terapií zaměřenou na řešení problémů.“ /Tomáš Novák/

FOTO: MAFRA – ANNA VAVRÍKOVÁ

Srozumitelným způsobem vám vysvětlí, jak postupovat, chcete-li být sami sobě psychologem. Naleznete v ní řadu užitečných postupů, nápadů a testů. Nepřináší-li to nejlepší z Tomáše Nováka, pak určitě to nejpoužitelnější. Součástí knihy je instruktážní CD se třemi variacemi na autogenní trénink. Jeho autory jsou psychologové, kteří osvědčenou relaxační techniku s úspěchem používají: Hana Gistlová, Marcela Kubánková a samozřejmě sám Tomáš Novák.

Tomáš Novák o své knize

Na trhu s radami nabídka vždycky převyšuje poptávku! Tento bonmot je dozajista pravdivý. Různých knih, článků a také internetových opusů radících čtenářům „Jak …“ je už tolik, že se z toho člověku dělá nevolno. Nechtěl jsem přidávat další. Proč a jak tedy vznikla Krabička?

Samospádem. Dostávám velké množství e-mailů, v nichž se mi lidé svěřují s nejrůznějšími psychologickými problémy. Odepíšu jim a často mám dojem, že by odpověď chtěla ještě jakousi řekněme duševně hygienickou přílohu. Do takové přílohy obvykle vkládám nějaký inspirující text, doporučení, popis nějakého užitečného postupu a navíc alespoň střípek „zrcadla“ – třeba v podobě testu – umožňující tazateli získat byť jen částečný náhled na sebe sama. Řídím se při tom pravidlem, že všechno musí být stručné, použitelné v praxi a současně respektovat Hippokratovu zásadu „Primum nihil nocere“ – především neškodit. Nyní jsem vybral z těchto textů, tipů a střípků ty, které považuji za nejužitečnější, a společně je uložil do metaforické krabičky. Takže v ní najdete kousky, kterých si nejvíce považuji, nebo jinak řečeno – pravda, zní to poněkud barnumsky – „to nejlepší z Tomáše Nováka“.

Tři mušketýři byli čtyři. A autoři jsou vlastně dva. Mým sice tichým, ale důležitým společníkem je Ing. Slavoj Čegan. Před časem jej zaujalo anglické vydání jedné z knih významného psychologa A. H. Maslowa. Nechal knihu přeložit do češtiny a chtěl se podělit s dalšími čtenáři o radost z textu. Jenže Maslow není kuchařka a nejsou to ani herecké paměti. České nakladatelské domy prahnou po bestsellerech a díla humanistické psychologie mezi ně nepatří. Co tedy zbylo panu inženýrovi, než si založit vlastní nakladatelství? A když už je tu nakladatelství, mělo by být využito mimo jiné i pro potěchu zaměstnanců firmy. Jak to souvisí s Krabičkou, jistě uhádnete sami.

Ještě musím dodat, že jsem se v Krabičce nesnažil vytvořit pedantický systém. Řečeno s klasikem v ní lze najít třeba i „po babičce klokočí a po tmě strach … zlatý pohár s fermeží nebo snad s protěží bílý šat…“ Vybrat si to, co je pro vás nejlepší, musíte sami.

Čtěte, třeba páté přes deváté, pohrajte si s testy a přemýšlejte. Pokud čirou náhodou zjistíte, že za všechny vaše problémy mohou druzí lidé, vězte, že to tak úplně nemůže být pravda. Na svých trápeních se přinejmenším také podílíte, někdy dosti podstatně. Pokud ale zjistíte, že jste „fakt dobří“ alespoň v některé oblasti lidského snažení, opravdu děláte, co můžete, a není toho málo, pak si vzpomeňte na věčně živý odkaz největšího z Čechů Járy Cimrmana: „Chválit se musíme sami. Tuhle práci za nás nikdo neudělá!“ Nuže, do práce!

Zaujal vás tento titul? Knihu si můžete koupit v e-shopu Kosmas.

 

Studiem psychologie k sebepoznání

Nadační fond Holar přispěl reedicí překladu Výboru z díla C. G. Junga k přiblížení zásadního díla analytické psychologie českému čtenáři. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání.

Jung ironicky  komentuje význam svého díla takto: „Jenom žádnou psychologii, neboť toto vybočení by mohlo přivést člověka k sebepoznání.“  

Poznávání světa a hlubší poznání vnitřního člověka – lidské psýché, která sahá až do neprobádaných oblastí nevědomí, se v dnešní době jeví jako velmi důležité. Nemělo by ovšem sloužit k pouhému zmanipulování člověka, ale mělo by přispět k jeho sebepoznání a rozvoji. Mělo by napomáhat poznání omezenosti vědomého já a vést člověka ke zvýšené odpovědnosti vůči sobě samému i bližním. K tomuto účelu slouží v první řadě hlubinná psychologie, zejména pak Jungova analytická psychologie, jejíž tvůrce dospěl nejdále v poznání hlubokých, všelidských energetických struktur psýché, jež označil jako archetypy. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání. (Karel Plocek, redaktor)

C. G. Jung byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie.Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.

C. G. Jung
Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi
Výbor z díla C. G. Junga I, odborný redaktor a překladatel Karel Plocek, Nadační fond Holar, 2017

Není ocel jako ocel

„Při výběru nerezové kliky je dobré jít v našich podmínkách zlatou střední cestou, uvedl ing. Jaromír Wasserbauer, PhD. z Centra materiálového výzkumu VUT v Brně, a dávat přednost typu oceli 304, který má nejširší uplatnění.

Není ocel jako ocel a v případě nerezových klik se vyplatí podívat se, z jakého materiálu je přesně klika vyrobena. Ocel 201 zaujme cenou, ale není vhodná na předměty, které jsou vystaveny lidskému doteku, protože má nízkou korozní odolnost. Takže se nehodí například do veřejných budov jako jsou letiště, školy, nebo nemocnice, kde je vysoká koncetrace lidí. Výběr oceli 316 je třeba zvážit. Za výbornou korozní odolnost a dobré mechanické vlastnosti je třeba si připlatit. Nejširší uplatnění má ocel 304, ze které se vyrábí také kliky Holar. Díky dobré korozní odolnosti se doporučuje například v potravinářském průmyslu a pro předměty denní potřeby jako jsou třeba příbory. Holar proto radí: „Zvažte, na co kliku potřebujete a podle toho vybírejte.“

Shrnutí:

Ocel 201 se uplatní v oblastech s nízkými požadavky na korozní odolnost (suché atmosférické prostředí, čisté vodné prostředí), ale s vyššími požadavky na mechanické vlastnosti a nízkými finančními náklady. Není vhodná pro použití na předměty s častým lidským kontaktem.

Ocel 304 má z korozivzdorných ocelí nejširší uplatnění díky dobré korozní odolnosti v řadě prostředí (atmosféra, vodné prostředí, oxidující prostředí, potravinářský průmysl atd.), dobrým mechanickým vlastnostem a přijatelné ceně. Díky dobré korozní odolnosti je vhodná pro předměty denní potřeby (kuchyňské vybavení, příbory, doplňky interiéru atp.).

Ocel 316 se volí do specifických prostředí, ve kterých je kladen důraz na výbornou korozní odolnost a dobré mechanické vlastnosti, obsah molybdenu a vyšší obsah niklu oproti výše zmíněným ocelím ovšem vede k vyšší ceně. Výborná korozní odolnost umožňuje použitelnost této oceli i na šperkařské předměty (prsteny, pouzdra hodinek).

Informace vycházejí z výzkumné zprávy Vlastnosti korozivzdorných ocelí a jejich využití v interiérových doplňcích – oblasti kontaktu s lidským potem, kterou vypracovalo Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně. Zprávu v plném znění si můžete stáhnout zde.

Barvitá vzpomínka na totalitní časy – nový knižní počin našeho nakladatelství

Nakladatelství Nadační fond Holar vydalo další publikaci, tentokrát je jím barevná vzpomínka na totalitní časy, kterou zachytil výtvarník Václav Roháč.

Městečko Rusice byste hledali marně, a přesto jste v něm buď vy sami, nebo alespoň vaši rodiče kdysi žili. Rusice jsou barevnou a barvitou vzpomínkou na totalitní časy, jak ji zachytil výtvarník Václav Roháč. Jeho vzpomínání bylo trochu vážné, více úsměvné, ale především nostalgické, jak už to u vybavování si zašlých dějů bývá. Mimořádnou pozornost autor věnoval pečlivé drobnokresbě dobových reálií, záležet si dal zejména na zachycení vývoje automobilů a jiné dopravní techniky.

Václav Roháč dosud ilustroval 15 knih a množství dalších publikací. Pracuje pro nadace, školy, volnočasová centra, města a obce, knihovny, zájmové organizace a také pro Národní muzeum v Praze. Maluje i obrazy, které které se nacházejí v soukromých sbírkách v Německu, Švýcarsku, Rusku a ve Spojených státech amerických.

Nově vzniklé nakladatelství nasadilo vysokou laťku

Počátkem tohoto roku vydalo nově vzniklé nakladatelství Nadační fond Holar vůbec první český překlad knihy nejvýznamnějšího představitele humanistické psychologie Abrahama H. Maslowa Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Kniha zkoumá zážitky proroků, mystiků a vizionářů, které tvoří jádro tradičních náboženství a vysvětluje, že je může prožívat každý člověk.

Proč stojí za to si knihu přečíst? Vrcholné zážitky nejen umožňují  lidem orientovat se a konat zodpovědná rozhodnutí, ale z hlediska bytí mají často samy o sobě zásadní hodnotu – mohou být jak prostředníkem k dosažení cíle, tak i cílem samotným.

Maslow hovoří o hodnotové prázdnotě moderního racionálního člověka, který odmítl instituci náboženství a ztratil přístup k duchovním a lidským hodnotám. Takový člověk se neustále žene za něčím novým, a když to získá, zjišťuje, že opět nemá nic, co by stálo za to.

„O co tedy usilovat, když už nic nemá cenu? To je neuróza moderního člověka. Neuróza z úspěchu,“ říká Maslow.

Zároveň jako optimista dodává: „Jediný krátký záblesk nebe může změnit lidský život, může člověka uzdravit z jeho neurotického tápání při hledání smyslu života, protože při vrcholném zážitku se člověk dozví, že život může stát za to, že může být krásný a hodnotný. Takové zážitky jsou ovšem přístupné všem, věřícím i ateistům!“

Vlastní esej doplňuje úvod editora, dvě autorské předmluvy (z roku 1963 a 1970), které dokládají vývoj autorova myšlení a devět příloh, v nichž Maslow ilustruje a rozvádí témata jednotlivých kapitol.

Kniha má elegantní úpravu a kvalitní překlad Ireny Žampachové, která odvedla dobrou práci. Historicky se jedná se o první počin nově vzniklého nakladatelství, o jehož plánech zatím mnoho nevíme, laťku ovšem nastavilo vysoko.

Publikaci je možné zakoupit zde.

Holar se zúčastnil setkání interiérových designérů

V polovině srpna se na Kokoříně setkali designoví experti, aby probrali nejnovější trendy v interierovém designu. Kliky HOLAR samozřejmě nesměly chybět. Speciální luxusní skleněná řada určená náročným se setkala s velkým ohlasem. Mladí designéři ocenili nejen perfektní zpracování, krásný design, ale také zákaznický servis, kdy není problém se na čemkoliv domluvit a přizpůsobit se požadavkům konkrétního zákazníka a prostoru.

HERTA crystal

Designéry zaujaly ještě elegantní kliky GROËL ze Španělska, které HOLAR distribuuje na českém trhu.

f137

Semináře se zúčastnila Jitka Kolaříková, Hedvika Novotná, Lucie Kutílková, Markéta Aniolová , Vladimíra Litworová, Hana Hortová.

„… je právě tam, kam vztáhnete dlaň…“

Karel Čapek psal nejen romány, povídky a dramata, ale po celý život působil také jako novinář. Z drobných prací pro Lidové noviny vznikla i sbírka „Věci kolem nás“, ze které jsme vybrali krátký fejeton O klice. Čapek byl velmi bystrý pozorovatel a i na ty nejobyčejnější věci, se uměl podívat novýma očima, v neotřelých, často překvapivých souvislostech, s lehkostí a humorem.

living_room_vertical_emphasized

Přišel jsem onehdy potmě do světnice, ve které mi bylo kdysi stráviti mnoho let. S neklamnou jistotou jsem se vyhnul potmě své někdejší posteli, přesně a jasnozřivě jsem obešel svůj někdejší stůl a jediným neomylným vztažením ruky jsem nahmátl vypínač a rozsvítil. Jenže nebyla tam ani má někdejší postel ani můj bývalý stůl, nýbrž jiný stůl na jiném místě a jiná postel v docela opačném rohu. Nemohu vám říci, jak jsem se lekl. Bylo v tom něco příšerného. „Cítit se někde doma“ je cit náramně složitý a nelze ani vypočítat, co v něm všecko vězí: morální důvěra a tělesné pohodlí, poetické zkušenosti i praktické motivy, zvyk i nějaký pohanský mysticismus; ale ve zkratce bych řekl, že „cítit se někde doma“ znamená nalézti potmě kliku na první hmátnutí. Nemyslím tu jen na různé fysické a prostorové výhody, že si na příklad přitom nerozbijete koleno o židli, neporazíte sloupkové hodiny a nenaběhnete tělem na roh skříně; myslím na slepou a mystickou důvěru, že klika je tam, kde je, že je dokonce tam, kde má být; že je na svém místě a ve zvláště příznivém směru; že není ani příliš vysoko, ani příliš nízko; že je právě tam, kam vztáhnete dlaň; že na vás zrovna čeká a horlivě vám podává ruku; že vás bezpečně vede a nenechá vás tápat v propasti nejistot; že se neoctnete náhle v kosmické prázdnotě, kde na vás číhá nekonečno a nepoznatelno a jiná strašidla temnot. Je to zkrátka dobrá a spolehlivá klika, klika oddaná a neselhávající, jedinečná klika domácí.

door-handle-isolated-white-31877680

Jsem, tak jako staří Gallové, přítelem novot; ale ani nejzuřivější Gall a novotář by si nepřál, aby jeho kliky a řekněme jeho postel a pět nebo šest jiných základních věcí života měnily denně z vlastní iniciativy nebo ďábelské zvůle místo. Něco takového se asi děje v pekle a patří to k nejtěžším mukám. Jsme všichni strašně konservativní v ohledu klik a několika jiných věcí, jež jaksi nevyhnutelně patří k nám. Pokoj, ve kterém se vyznám potmě, je stejně tak obsažen ve mně, jako jsem já obsažen v něm; ale, při všech bozích, snazší je přemístit židli nežli přemístit představu židle v mozku; židle se totiž příliš nebrání, ale mozek se brání. Mozek chce míti židli na jejím starém místě, předně proto, že je na to zvyklý, a za druhé proto, že se chce zabývat něčím jiným než židlí nebo klikou. Věci fungují hladčeji a úsporněji, jsou-li na svém místě. Po jisté stránce je snadnější chtít přeměnit společenský systém nebo světový řád, nežli pokusit se přeměnit pořádek nebo nepořádek na svém psacím stole. Co se mne týče, raději bych reorganisoval Svaz národů, o němž nemám ponětí, než obsah svých zásuvek, o němž mám ponětí jenom nejasné. A musím se přiznat, kdekoli jsem ve světě byl, že jsem vždy potmě hledal kliku svého domova; hmátl jsem navlas přesně, ale nebyla tam, jako tam nebylo mnoho jiných dobrých věcí. Tedy člověk se cítí doma, je-li obklopen věcmi, jež jsou ve zvláště podstatném smyslu, zažraně a ustáleně na svém místě; nebo mám-li to říci jinak, idea domova je nevyhnutelně a nenapravitelně konservativní. Troufám si dokonce tvrdit, že bez jisté konservativnosti není vůbec domova; nejste doma tam, kde vám nic nestojí za to, aby to zůstalo na svém místě. Tvrdím dále, že všichni lidé jsou konec konců v jádře vlastenečtí, poněvadž jsou v jádře konservativní, poněvadž dejme tomu nehlásají, že Vltava není na svém místě a že Prašná brána se musí přestěhovat tam, co je žižkovský viadukt; neboť teprve tyto strašné názory by rozvrátily ideu domova. Myslím, že v jistých konservativních představách by se mohli všichni lidé náramně dobře srozumět a sblížit. Budou se jistě na nůž hádat, pokud si budou vyměňovat názory, co má být v budoucnosti nového; ale kdyby se pokusili formulovat, co v budoucnosti zůstane starého a dnešního, mám zato, že by si během řeči zapálili dýmku míru, aby se jim lépe mluvilo. Ale především by bylo třeba, aby se každý člověk cítil co možná doma tam, kde je: aby se mu aspoň některé nevyhnutelné věci života zdály být na svém místě. Celý vtip tendencí, jimž se říká podvratné, je ten, že pořád a pořád opakují, že nic, ale zhola nic není na svém místě. Což je jediné opravdu podvratné a nemorální tvrzení na tomto světě.

Karel Čapek, Věci kolem nás, Klika (1924)

Kliky Holar jsou: zkrátka dobré a spolehlivé, oddané a neselhávající, jedinečné kliky domácí.“

Zdroj a informace

Kliky Convex a jejich exkluzivní designéři

Zajímá vás, v čem tkví kouzlo klik Convex. Kromě perfektních funkčních vlastností jsou kliky Convex také originálními designovými kousky, které splňují očekávání těch nejnáročnějších klientů. Právě proto si je do svých projektů často vybírají interiéroví architekti a designoví „fajnšmekři“. Convex totiž spolupracuje se špičkovými designéry, kteří sklízejí úspěchy nejen v oblasti dveřního kování.

6_convex_ghikas_620
Yiannis Ghikas, klika Convex

Ke klíčovým designérům patří Yiannis Ghikas, který chápe design kliky jako výsledek procesu uspokojení funkčních i estetických potřeb. Kromě designu dveřního kování se Ghikas věnuje také nábytku. V roce 2009 obdržela jeho Monarchy stool (Monarchova stolička) vyrobená belgickou společností Feld ocenění Red Dot Design Award.

lazou
Sotiris Lazou, klika Convex

Dalším hvězdným designérem Convex je Sotiris Lazou, jehož Cosmos table (Vesmírný stůl) vyhrál v roce 2008 ocenění Good Design Award.

4_convex_georgaras_620
Yannis Georgaras, klika Convex

Yannis Georgaras se zabývá návrhy originálních objektů pro řecké firmy a organizace. V roce 2008, jeho Tetra stolička, vyráběná řeckou firmou VARANGIS, získala ocenění Red Dot Design.

perdikaki
Christina Perdikaki, klika Convex

Nejmladší designérkou Convex je Christina Perdikaki, která úspěšně dokáže skloubit moderní technologie a invenci. Ve své tvorbě se zaměřuje na nábytek a výrobky pro domácnost. Na výstavě LED (Lighting Exhibition Design) konající se v Miláně v roce 2009 vyhrála cenu Ride to Light.

Designéři Convexu chápou kliku nejen jako funkční prvek dveří, ale také jako interiérový šperk. Prohlédněte si kliky Convex na našem webu.

Kliky Convex pro náročné zákazníky

Do našeho sortimentu jsme zařadili kliky Convex, které splňují požadavky těch nejnáročnějších zákazníků. Nadčasový design jde ruku v ruce s excelentními funkčními vlastnostmi, jenž spočívají v technické preciznosti a kvalitních materiálech.

Zde jsou čtyři důvody, proč si vybrat právě Convex.

convex I

Convex nerezaví Vývojáři klik Convex zaručují, že chromované části produktů budou 10 let bez koroze.

Convex vydrží Technici Convex vyvinuli kliky tak, abyste za ně mohli vzít více než 200.000 krát.

Convex je antibakteriální Kliky Convex se speciální měděnou úpravou jsou díky svým antibakteriálním vlastnostem vhodné do veřejných budov, škol a nemocnic.

Convex má nadčasový design Odborné znalosti, dlouholeté zkušenosti z kovovýroby a invence těch nejlepších designérů dávají vzniknout nadčasovým a krásným klikám.

Kliky Convex si můžete prohlédnout na našem webu, kde také najdete kontakt na objednání.

Řecká rodinná firma Convex se sídlem v Magouli se už přes 21 let zabývá výrobou dveřních doplňků – klik a koulí. Do jejího sortimentu patří kromě úchytků a knobků na nábytek také krbové a závěsové doplňky. Své produkty exportuje do celého světa.

Holar Golden Hands

Česká rodinná firma Holar vyrábí plastové a nerezové kliky už přes 25 let a na evropském trhu je jedním z předních výrobců dveřního kování. Před dvěma lety vyvinuli v Holaru ve spolupráci s českými skláři také luxusní designovou řadu exkluzivních skleněných klik. Sortiment zahrnuje kromě dveřního kování i doplňky – takže když kování, tak komplet od Holaru.

Asi si říkáte, proč má smysl koupit si českou kliku. Znáte rčení “zlaté české ručičky”, jeho historie sahá až do středověku, když řemeslníci z Čech putovali za prací a na co sáhli, to se jim povedlo. Mezi lidmi se potom toto označení ujalo a svou váhu má i dnes.

holar gh i

„Klika HOLAR je konstruována tak, aby přežila dveře samotné. Takové produkty se snažíme vyrábět.“ (Slavoj Čegan, jednatel firmy Holar)

Sortiment nerezového dveřního kování Holar zahrnuje celkem pět řad. Základní univerzální řadu vhodnou pro všechny interiéry tvoří METAL TUBE se 13 modely v povrchové úpravě nerez brus a zárukou 2 roky.  Odlehčenou verzí je METAL TUBE LIGHT pro osazení dveří s maximální hmotností 30 Kg. Řada METAL EXTRA vyniká svým elegantním designem, extrémní odolností a vysokou estetickou hodnotou, stejně jako METAL TUBE má i METAL EXTRA svoji odlehčenou řadu METAL EXTRA LIGHT. Do minimalistického interiéru industriálního charakteru se hodí masivní hranaté dveřní kliky METAL CUBE s matným satinovaným povrchem. Hledáte luxusní kliku do luxusního interiéru, potom vsaďte na ROYAL STEEL v kombinaci nerez brus a lesk, řadu určenou pro opravdu náročné zákazníky.

holar gh

Chcete zajímavě oživit váš interiér, zkuste kombinované dveřní kování z různých materiálů, které se stane zajímavým prvkem vašeho interiéru. Dveřní kliky DEMI METAL jsou specifickou skupinou dveřního kování a byly navrženy pro ideální sladění s interiérem, proto jsou v deseti odstínech. Nápaditá kombinace odolné nerez oceli a houževnatého plastu zaručuje dlouhou životnost kování. Pro přírodní interiéry se naopak výborně hodí unikátní série klik WOOD STEEL s výraznými prvky bukového dřeva v šesti barevných variantách.

Plastové kování Holar a jeho tři řady Holar, Holar Klasik a Standard se hodí například do veřejných budov, kde je nutné od sebe barevně odlišit jednotlivá oddělení např. školy, školky. Jeho výhodou je nízká cena, hmotnost a výběr z celé řady barev.

Dlouhodobý úspěch firmy spočívá právě v zodpovědných zaměstnancích, jejichž vysoká odbornost zaručuje nejvyšší kvalitu výrobků, přičemž flexibilně reagují jak na nové technické výzvy, tak na specifická přání zákazníků. V Holaru také dokáží ochotně řešit atypické požadavky na tvary a provedení kování, čímž si stále rozšiřují portfolio spokojených klientů, kteří oceňují osobní a aktivní přístup.

Havel_airport

Sortiment Holar tak najdete téměř ve všech typech interiérů, bytů, rodinných domů, veřejných a průmyslových objektů. Důkazem důvěry ve vlastní produkt je také fakt, že samotní majitelé firmy Čeganovi mají “svoje kliky” nainstalovány jak doma tak na firemních objektech, kde je zároveň i testují.

Pokud požadujete vysokou kvalitu, proaktivní a osobní přístup k zákazníkovi a k tomu máte ještě nějaký atypický požadavek – neváhejte kontaktovat Holar, českou kliku.